Praeconium

Význam: hlásání, zveřejňování, hlasatelství ; prodej, vyvolávání ; rozhlašování, vyhlašování ; oslavování, velebení

Další latinský slovník

Teneo

držet se čeho (i přen., např. TDH 311:6n.)

Iterato

ještě jednou, podruhé

Frumentum

obilí

Princeps

nejdříve

Prosperus

zdárný, šťastný, se zdarem, šťastně ; zdar dávající, příznivý ; příznivý, šťastný, blahověstný

Suo sumptu

svým nákladem, na své útraty