Presto

Význam: (form. praesto)

Další latinský slovník

Pollinctor

omývač mrtvol

Adscisco

přibrat

Sacramento rogare

dáti přísahat, vyzvat k přísaze

Si

zda

Balneoregiensis

bagnioregský, související s Bagnioregiem

Commonefacio

připomínat, důtklivě upomínat