Post mortem

Význam: po smrti, posmrtně

Další latinský slovník

Sic

tak

Inviolabilis

neporušitelný, nedotknutelný

Improviso

nenadále

Dirigo

zřídit

Pronus

nachýlený, skloněný

Tumor

nadutost, pýcha