Simulo

Význam: vymlouvat se, předstírat

Další latinský slovník

Saepissime

nejčastěji

Multitudo

množství, veliký počet ; množství lidí, lid, dav, obyvatelstvo ; prostý lid, luza

Morbus

nemoc ; slabost

Incito

uvést v rychlý pohyb, pobídnout

Inviolabilis

neporušitelný, nedotknutelný

Saevio

zuřit, vztekat se, řádit