Yspania

Význam: Španělsko, Hispánie

Další latinský slovník

Incredulus

nevěřící (nevěrný zřejmě ne!)

Faber

dokonalý, mistrovský (o věcech) ; nadaný, chytrý, důvtipný (o člověku)

Descendo

přistoupit, sestoupit

Denique

konečně, teprve

Iunctis manibus

se sepjatýma rukama

Durocortorum

hlavní město v Belgické Galii