Separo

Význam: oddělovat, odlučovat ; rozdělovat, dělit (vzájemně) ; pojednávat o čem zvlášť ; nechávat stranou, nehledět k čemu, nepřihlížet k čemu

Další latinský slovník

Periculum

nebezpečenství, zkouška

Arcanum

tajemství, tajnost

Moram interpono

zdržovat

Linter

člun, loďka

Teste Apostolo

jak dosvědčuje Apoštol

Memoriam amittere

ztratit paměť