Converso

Význam: pohybovat, stále otáčet

Další latinský slovník

Forefacio

chybovat, dopouštět se přestupku ; páchat ; poškozovat, ničit

Extrema unctio f.

pomazání nemocných, poslední pomazání

Burdo

hůl

Assumo

brát, přibírat, nabírat, přijímat ; přidružovat, připojovat ; osvojit si, přijmout (sirotka do péče ap.) ; získat si, osvojit si ; dávat si, přikládat si ; osobovat si, přivlastňovat si, činit si nárok na co, vyhrazovat si

Committo

dávati se do boje

Immolo

obětovat