Bladum

Význam: obilí (zejm. vymlácené), zrní ; osivo, zrno k osevu

Další latinský slovník

Repentinus

náhlý, nenadálý

Onus

břímě, náklad, tíha

Infirmitas

vrtkavost

Neque autem

vskutku ne

Obliviscor

zapomenout

Vel - vel

buď - anebo