Bladum

Význam: obilí (zejm. vymlácené), zrní ; osivo, zrno k osevu

Další latinský slovník

Velamen

přikrývka, pokrývka ; rouška ; roucho, oděv, šat ; obal ; stažená kůže ; (přen.) obal (říci něco "sine velamine" RS 59:25)

Lautum

loutna

Rebellionem facere

vzbouřit se

Frustrum

úlomek, kus, kousek ; sousto, drobet, drobeček

Comito

provázet, být průvodcem

Internecio

vyhlazení, povraždění