Blandimentum

Význam: lichocení, úlisný způsob ; vnadidlo, lahoda, půvab

Další latinský slovník

Interpolate

s přestávkami?

Destituo

upouštět od něčeho

Fortasse

snad, možná, pravděpodobně, jak se zdá, jak myslím, podle všeho, nejspíš, asi ; asi (u číselného údaje)

Occupatus

zaměstnaný

Explorator

vyzvědač

Cooperio

přikrýt, zakrýt, pokrýt, zahalit, zcela pokrýt, zasypat (c. lapidibus ukamenovat) ; zakrýt, skrýt, ukrýt (DZ ex TDH 312:28, zcela jasně ; možná neklas.) ; pokrývat, pobíjet šindelem, pokrýt střechou ; uzavřít