Aliquando

Význam: kdysi ; někdy

Další latinský slovník

Abstinentia

zdrženlivost, zdržování se ; půst, hladovění, postění ; střídmost v pití ; sebeovládání, čistota, nezištnost, poctivost ; šetrnost, zdrženlivost ve výdajích ; nepřijímání svátosti oltářní

Interrogatio

otázka, dotaz ; otázky, dotazování se ; výslech ; usuzování otázkou, dokazování

Infamatus

obviněný, očerněný, zhanobený, pomluvený

Praetermitto

pomíjet, opomenout, vynechat ; přecházet (mlčením), pomíjet, smlčet, nezmiňovat se, pomlčet o čem, nedotýkat se čeho ; zanedbávat, nedbat, zameškávat ; zdržovat se (nezdrželi se žádné ohavnosti) ; pouštět mimo

Conspicor

spatřit, uzřít

Gratiam referre

odvděčit se