Usque ad

Význam: do (ne nutně "až do", srv. TDH 315:29 aj.)

Další latinský slovník

Excecatus

zaslepený, oslepený

Rector

kněz spravující nebiskupský kostel (??? v MLLM se poněkud rozchází koncová část fr. a angl. ekvivalentu: ... église non-épiscopale - ... a church inferior to a bishopric) ;

Consumo

ničit

Tonitruum

hrom

Etiam

(někdy výplňkové slovo, které není nutné překládat, viz např. RS 52:2)

Blavum

obilí (zejm. vymlácené), zrní ; osivo, zrno k osevu (form. bladum) (LMALB nic víc, zrní DZ ; kontext Fournier I, 327 vůbec neodpovídá významu obilí)