Omnimo

Význam: celkem, všeho všudy

Další latinský slovník

Nomen capere

vzít si příklad

Senspecta

senspekt (starší bratr, kterého opat posílá k vyloučeným, aby jim domlouval a posiloval je) (viz Regula Benedicti 27,2-3)

Necessitas

nutnost, nevyhnutelnost, neodvratnost ; naléhavost, tíseň, nouze (nouze DZ) ; nutná potřeba, nutné vydání ; pouto, svazek, poměr

Praeacutus

zašpičatěný, přiostřený, nabroušený

Affliga

vyrážka, pupenec

Compendio

zkrátit