Diucius

Význam: dlouho, déle, dost dlouho, příliš dlouho

Další latinský slovník

Signa ferre

bojovat

Mina

mina (váhová a cenová jednotka)

Timeo

bát se, obávat se čeho (de + abl. - sic ; též tranzitivně + ak.), strachovat se ; mít strach, obavu z čeho, o co (s dativem nebo předl. de + abl.), starost ; být starostlivý ; bát se, ostýchat se, rozpakovat se, váhat, neodvažovat se, nechtít (s inf.) ; s

Iunctis manibus

se sepjatýma rukama

Discessus

odchod

Wintoniensis

winchesterský (William z Malmesbury, De antiquitate, ed. Scott, 40)