Actus fidei m.

Význam: svědectví víry, autodafé

Další latinský slovník

Expeditus

mít větší přehled, připravený k boji, pohotový

Paxbrede

(anglosas.) chléb pokoje (medailon ve tvaru hostie kolující po kostele a líbaný věřícími)

Plene

plně, úplně, zcela, docela

Antibari

Bar (dalmatské město)

Ignoro

nevědět, neznát

Propterea

proto