Actus fidei m.

Význam: svědectví víry, autodafé

Další latinský slovník

Usque

Praecipico

vrhat se, řítit se

Meretrix

nevěstka, prostitutka, kurtizána

Praecipue

obzvláště, zvláště

Portus

přístav

Perrumpo

proniknout, prorážet