Inclino

Význam: naklonit, sklonit ; naklánět se, chýlit se ke konci, nachylovat se ; kolísat, hotovit se k ústupu (voj.) ; svalovat, uvalit (břemeno na koho) ; nabýt moci ; přiklonit se k čemu ; měnit se

Další latinský slovník

Dissensio

(ani LMALB nic víc)

Colloquium

rozmluva, hovor, úmluva

Temporaliter

dočasně ; včasně

Siccitas

suchost

Cathara

katarka

Laycus

laik