Notitia

Význam: známost

Další latinský slovník

Credulitas

lehkověrnost, důvěřivost ; důvěra

Latrocinium

loupež, zákeřnictví

Colloquium

rozmluva, hovor, úmluva

Villicus

správce

Civitate donare

darovat občanské právo

Discumbo

rozesadit se, rozsadit se, rozložit se (každý na své místo), usadit se, sedět u stolu, zasednout, sedět ; stolovat, být na hostině, hodovat ; ulehnout ke spánku, jít spát ; zasedat v radě