Plane

Význam: jistě, arci, ovšem

Další latinský slovník

Generaliter

obecně, všeobecně

Premo

stlačovat, tisknout, svírat

Proponor

zdát se

Per subtus

spodem

Illuc

tam

Extraho

vytahovat, vytrhnout co ; vyprostit, dostat koho odkud, vysvobodit ; vyrvat, násilně odejmout ; protahovat, zdržovat, prodlužovat, oddalovat ; mařit, marně trávit (čas), promarnit, přijít nazmar (v pas.)