Consecratus

Význam: zasvěcený

Další latinský slovník

Contrarium

proti čelící, opačné (trámy)

Pertranseo

(intrans.) sahat, rozkládat se ; (o čase) plynout, ubíhat, míjet ; (o pocitu) pominout, přestat ; přejít (z jednoho stavu k jinému) ; zemřít, zesnout

Custodio

střežit

Consurgo

povstávat, zvedat se

Decumanus

desetinný, příslušný k desáté legii

Lamparticus

lombardský