Notarius

Význam: notář (MLLM jasně uvádí, ač ne jako samostatný význam slova, jen ve spojeních "notarius regis, imperatoris" aj. a "notarius publicus" ; u n. p. je pozn.: 1. výskytu ve 12. stol. Je tu i výklad: pův. písař, později soudní úředník)

Další latinský slovník

Diligentia

bedlivost, opatrnost, ostražitost

Sepultura

pohřeb, pohřbívání

Morans

prodlévající, zůstávající ; přinejmenším ve střv. latině i bydlící, sídlící, dlící, žijící

Iacto

něco přetřásat, projednávat

Opinionem habere

být proslulý

Reporto

přivézt zpět, zpět dopravit