Conplector

Význam: objímat, brát do náruče

Další latinský slovník

Animans

živý tvor, živočich (o zvířatech i člověku)

Divisor

oddělovatel ; dělitel (mat.) ; rozdělovatel (např. pozemků, peněz) ; rozhodčí (při rozdělování majetku) ; náhončí, rozdělovatel peněz (před volbami k podplácení voličů) ; správce a rozdělovatel kanovnických prebend ; rozdělovatel vytěžené rudy

Beneficio sortium

příznivým vrhem losů

Ex agris

z venkova

Series

řetěz, řada ; kolo (tanec) ; spojitost

Nicolaus

Mikuláš