Classis

Význam: válečné loďstvo

Další latinský slovník

Alces

los

Saevio

zuřit, vztekat se, řádit

Everto

vyvracet, vyvrátit ; rozvířit, zčeřit ; převrhnout, překotit, skácet, povalit ; rozvrátit, podkopat, zničit ; k pádu přivést, přivést na mizinu

Forsitan

možná

Dicens

s tím, že...

Disputo

bádat, zkoumat