In deditionem venire

Význam: poddat se, vzdát se

Další latinský slovník

Species

přelud, klamný zjev, vidina

Extremum iudicium n.

poslední soud

Pannus

plenka, hadřík

Sorabi

Srbové (zejm. ve franckých pramenech 9. stol. takto)

Frigidus

studený, chladný

Bona venia

s laskavým dovolením