Dispersus

Význam: rozptýlený, rozsypaný

Další latinský slovník

Ipse

sám

Fuxensis

související s hrabstvím Foix

Villa

ves

Irrumpo

vpadnout, vtrhnout, vniknout

Bipartito

na dvě strany, dvojím směrem

Expensa

vynaložené peníze, náklad, náklady, vydání, výlohy ; strava