Vestimenta

Význam: oděv, oblek

Další latinský slovník

Malitia

zlost, zlo, lumpárna, špatnost, zlomyslnost

Praeopto

raději chtít

Pauci

málo, jen málo, nemnoho

Iudicatio

rozsudek ; soudní obvod, soudní okrsek

Desuper

shora

Advenanto

přicházet ; objevovat se, vyskytovat se