Urbevetanus

Význam: orvietský (související s italským městem Orvieto)

Další latinský slovník

Interdum

doposud

Textus

text ; Písmo (bible) (tak Biller in Heresy and Literacy, 68)

Id ipsum

totéž, to samé

Nascor

narodit se, vyrůstat

Converso

pohybovat, stále otáčet

Gaudentius

Radim, Radek, Radoslav, Radovan