Aquila

Význam: orel, orlice ; orel, znak římské legie ; orel (nástřešní ozdoba)

Další latinský slovník

In fugam conicere

dát se na útěk

Labrum

okraj

Hereticatio

pokacířštění (často o udělení katarské svátosti consolamenta)

Exuo

svléci, odložit ; odložit co, vzdát se čeho ; zbavit se čeho, setřást co (např. jho) ; odejmout co komu, svléci co komu, obrat, oloupit koho o co, zbavit

Brutus

hloupý, těžkopádný, nerozumný, nejapný, blbý ; těžký, nehybný

Jadra

Záhřeb (rejstřík Iz dubrovačkog: Zara, viz Jadra)