Aquila

Význam: orel, orlice ; orel, znak římské legie ; orel (nástřešní ozdoba)

Další latinský slovník

Consundo

(neexistuje, LMALB ani Pražák nic)

Prosperus

zdárný, šťastný, se zdarem, šťastně ; zdar dávající, příznivý ; příznivý, šťastný, blahověstný

Converso

pohybovat, stále otáčet

Iniquus

nerovný (o povrchu) ; srázný ; nestejný, nerovný, nespravedlivý ; nepříhodný, nevýhodný ; nepříznivý, nevraživý, nepřátelský ; neklidný, rozhořčený, hněvivý (o povaze) ; nehodný, nespravedlivý (DZ)

Quattuor tempora

kvatembrové dny, suché dny

Indubius

nepochybný