Iacobus

Význam: Jakub, Jákob

Další latinský slovník

Transporto

převést, přemístit

Leguminae

zelenina (viz legumen, ale leguminosus je zeleninový, ne jen luštěninový)

Se

sebe, se (akuzativ zvratného zájmena pro 3. osobu, předmět musí být totožný s podmětem) ; (střv. též) jeho, ji (akuzativ osobního zájmena pro 3. osobu, předmět nemusí být totožný s podmětem) (Quitt - Kucharský, Latinská mluvnice, 43) ; je? (DZ)

Tutus

bezpečný

Aperte

zjevně

Recupero

opět nabýt, znovu nabýt, získat zpět, dostat zpět