Iacobus

Význam: Jakub, Jákob

Další latinský slovník

Placeo

líbit se, zalíbit se, být oblíbený, být po chuti, vyhovovat

Mortale peccatum n.

smrtelný hřích

Votum paupertatis

slib chudoby

Provincia

Provence

Scelus

zločin

Nimis

velice, nesmírně (DZ) ; nadmíru, příliš