Celatio

Význam: ukrývání, skrývání

Další latinský slovník

Credulus

lehkověrný, důvěřivý ; věřící (o křesťanu) ;

Ante

na (ante pectum RS 46 aj. je asi spíš na hrudi než před hrudí)

De

o, co do, vzhledem k, stran čeho, co se týče čeho, pokud jde o (o předmětu a vztahu)

Insideo

obsadit ; zakořenit, usadit se (kde) ; utkvět (v paměti) ; mít v držení, zaujímat

Aio

říkat, pravit, tvrdit ; říkat jako, přitakávat, přisvědčovat

Extiti (sic)

(viz exsto, exsisto)