Reficio

Význam: opravit

Další latinský slovník

Ecce

hle, hleď, ejhle

Praeruptus

příkrý, prudký

Primus

nejprve, poprvé, prvně, původně, nejdříve

Quasi

jakoby, jako by ; téměř, takřka, skoro ; jako (přirovnávací)

Delectus

výběr, odvod

Antedictus

svrchu řečený, výše zmíněný, výše uvedený (např. Castanet 164)