Reficio

Význam: opravit

Další latinský slovník

Adulescentior

mladší (sic, Moneta 115 opozice adulescentior - senior)

Procul

daleko, v dáli, opodál, stranou ; zdaleka, zdáli, z povzdálí ; (přen.) náramně, zdaleka ; (ve význ. adj.) vzdálen, dalek čeho

Anguilla

úhoř

Defero

brát ohled? (tak Vg Dt 28,50)

Conscisco

dopustit se, spáchat

Inaccessus

nepřístupný ; nedostižný