Morsum

Význam: kousek, kousíček

Další latinský slovník

Infero

ukládat (trest)

Vulnero

zranit, ranit, poranit, zasadit ránu ; dotknout se někoho, ublížit, urazit, uškodit

Balistorius

Pražák nic, ale viz ballistarius

Scilicet

(někdy užíváno jako výplňkové slovo, tak myslím např. Flor. rit. 244 = 12,15 ; TDH 312:16 jistý učenec, totiž Lanfrancinus... To lze vynechat.)

Trano

přeplavat, pronikat

Insolenter

zpupně, bezostyšně