Ago

Význam: jednat ; dělat, konat, vykonávat, činit, provádět, provozovat, pracovat, pořizovat ; vést ; pohybovat se, spěchat, hnát se ; razit si (cestu) ; vyhánět, růst (o rostlinách) ; hnát, honit, popohánět, štvát, pronásledovat, odhánět ; plenit

Další latinský slovník

Debello

doválčit, dobojovat, dokončit válku ; zdolat, nadobro přemoci, úplně pokořiti

Prae

pro (o překážce, pro kterou se něco nemůže uskutečnit)

Posteaquam

jakmile

Strictus

sevřený, těsný ; úsečný, řízný, přesný ; přísný (poslední dodal DZ ex TDH 315:32)

Simul - simul

jednak - jednak

Sors

los, losování, losovací kamének, věštba, osud ; práce, povinnost, úřad ; úděl, sudba ; úděl, účast v čem ; část ; jistina