Ago

Význam: jednat ; dělat, konat, vykonávat, činit, provádět, provozovat, pracovat, pořizovat ; vést ; pohybovat se, spěchat, hnát se ; razit si (cestu) ; vyhánět, růst (o rostlinách) ; hnát, honit, popohánět, štvát, pronásledovat, odhánět ; plenit

Další latinský slovník

Latus

(part. perf. pas. od fero)

Dies Iovis

čtvrtek

Trebernaculum

bouda, stan, barák, stánek

Laycus

laik

Mandatum

příkaz, vzkaz, zákaz, nařízení

Mors

smrt ; mrtvola ; krev