Submersus esse

Význam: utopit se

Další latinský slovník

Impensus

drahý, nákladný

Conquiesco

odpočinout si od čeho (ab, ex re) ; odpočívat, oddechnout si, dopřát si oddechu, nalézt klid, nabýt klidu ; váznout, ustávat

Hierosolyma

Jeruzalém

Operor

pracovat, být zaměstnán ; provádět bohoslužebný úkon, konat oběť

Invidia

závist ; nenávist ; nenáviděnost, neoblíbenost

Offensio

urážka