Commode

Význam: náležitě, vhodně

Další latinský slovník

Aliqua

někudy, nějak

Fido

věřit, důvěřovat komu (alci, ale též re) ; mít důvěru ; osmělovat se, odvažovat se (s inf.) ; být přesvědčen, že

Obses

rukojmí, záruka

Postpono

opomíjet, klást do pozadí

Triuizinus

treviský

Frustrarius

neopodstatněný, neodůvodněný, nepodložený