Proicio

Význam: vrhnout

Další latinský slovník

Eo

tam

Os

obličej, tvář, ústa

Inventor

vynálezce

Paradisus terrestris m.

pozemský ráj (takto např. TDH 311:18)

Tardus

pomalý, loudavý, váhavý

Maneo

zůstávat, trvat, nadále být ; zůstat (přes noc), přenocovat ; dochovat se, zachovat se, dosud být v platnosti ; čekat na koho, očekávat koho, vyčkat koho / čeho