Aes alienum

Význam: cizí peníze = dluhy

Další latinský slovník

Reservo

nechat, uchovat

Inveterasco

zestárnout ; zastarat ; zakořenit se

Obsidio

tíseň, obklíčení, uzavření

Quaestus

zisk, výtěžek

Rhenus citatus fertur

Rýn prudce teče

Simulatio

přetvářka