Inopia

Význam: nedostatek, nouze, chudoba

Další latinský slovník

Immortalis

nesmrtelný

Conspicor

spatřit, uzřít

Discretus

rozdělený ; oddělený, odlehlý ; jemný, zdvořilý, vybraný (DZ), urozený ; prozíravý, moudrý, rozvážný, uvážlivý, opatrný ; rozumný, uvážený, promyšlený ; nespojitý, přetržitý ; zvláštní, vlastní (fil. o supozici či pojmu) ; význačný, znamenitý (DZ slovutný

Resisto

postavit se na odpor

Commeatus

dovoz

Neque

ale ne, avšak ne, ale přece ne atd.