Aliquantulum

Význam: maličko, trochu, trošku, trošičku

Další latinský slovník

Trapasso

(Pražák nic)

Yspania

Španělsko, Hispánie

Totus

celý

In statu gratiae

ve stavu milosti

Invito

pozívat, vyzívat, zvát, vybízet

Signis occurrere

narazit na