Aliquantulum

Význam: maličko, trochu, trošku, trošičku

Další latinský slovník

Artus

pevný

Teneo

držet se čeho (i přen., např. TDH 311:6n.)

In circuitu

vůkol, kolkolem, ze všech stran, odevšad

Rota

kolo

Ceteri

ostatní ; zbylý, zbývající (např. cetera nox = zbývající část noci)

Satis

dostatečně