Commoveo

Význam: znepokojit, polekat, poděsit

Další latinský slovník

Iungo

spojit ; sepnout (ruce)

Firmamentum caeli n.

nebeská klenba

Eulogia

dar, dárek (v šir. smyslu ; spec. pro dar biskupovi od kněze na znamení úcty a též pro dárek věřících biskupovi či arcijáhnovi u příležitosti synodu)

Quingenti

pět set

Adeo

napadat někoho

Decerto

potýkat se, bít se