Distinguo

Význam: rozdělit, rozčlenit, rozrůznit, rozrůzňovat ; rozlišovat, rozeznávat ; určovat, stanovit, vyznačovat, vyznamenávat ; klást důraz na co ; vyšívat ; pestře barvit, pestře zdobit, krášlit

Další latinský slovník

Insidior

činit úklady, číhat

Dispono

klást na různá místa, tu a tam klást, rozestavovat (zejm. voj.), rozkládat ; pořádat, uvádět v pořádek, rovnat, urovnávat, upravovat ; určovat, ustanovovat, nařizovat ; připravit, přichystat

Secundum quod

kterýžto??? (ve velmi neobvyklém spojení Moneta 61b nahoře)

Cessare a divinis

dočasně zastavit vykonávání církevních obřadů

Mors necessaria f.

přirozená smrt

Volgo = vulgo

obecně, všeobecně, vůbec