Actus apostolorum

Význam: Skutky apoštolů (i takto v sg.)

Další latinský slovník

Concludo

zavřít, uzavřít, uzavírat ; shrnout, obsáhnout, (pas.) být obsažen ; uzavírat, vyvozovat, vyvozovat závěr, usuzovat, dovozovat

Ex traduce

plozením (pojem traducianismu, který učil, že lidské duše pocházejí ex traduce z duše Adama a Evy)

Extiti (sic)

(viz exsto, exsisto)

Indutie

příměří

Supplanto

podrazit nohy komu, nastavením nohy podrazit

Crudens

(LMALB nic)