Actus apostolorum

Význam: Skutky apoštolů (i takto v sg.)

Další latinský slovník

Distribuo

přidělit

Demonstro

sdělovat, oznamovat

Orbs

kruh, kolo

Prodeo

postoupit

Desisto

ustat, přestat

Stola

dlouhé šaty, štóla