Beatus

Význam: blažený ; blahořečený, blahoslavený

Další latinský slovník

Ragus?a?

Dubrovník [tak S. Rakova ; ověřeno v mapě Duv, Hist, 49 a ibid. 50 v textu, že je to Dubrovník]

Dum etiam

ještě ani

Inventor

vynálezce

Ripa

břeh

Florencia

Florencie