Beatus

Význam: blažený ; blahořečený, blahoslavený

Další latinský slovník

Absente

v nepřítomnosti (koho)

Consequor

následovat, pronásledovat, stíhat

Deterior

horší, slabší

Hilariter

vesele, s radostí

Blaveus ^1

modrý ; způsobující modřinu (o ráně)

Pedem referre

ustupovat, couvat