Beatus

Význam: blažený ; blahořečený, blahoslavený

Další latinský slovník

Glorior

vychloubat se, honosit se, chvástat se

Vergogretus

vykonavatel soudu

Fistuca

palice, tlouk, beran

Continens

souvislý, nepřetržitý

Bessea

(LMALB nic)

Accresco

přirůstat, vzrůstat, růst, přibývat, zvětšovat se