Alacritas

Význam: bojechtivost, hbitos, čilost

Další latinský slovník

Teste

jak dosvědčuje (abl. abs., např. teste Apostolo anonpojed 103:12)

Incongruus

nevhodný, nemístný

Presto

(form. praesto)

Sacrilegus

svatokrádežný, rouhavý, bohaprázdný, bezbožný, hříšný, zločinný ; sbírající n. kradoucí posvátné věci

Caveo

vyhnout se, vystříhat se

Immanis

obrovský, ohromný