Quo minus (po výraze překážek)

Význam: aby ne

Další latinský slovník

Curo

pečovat, starat se o co, dbát, hledět, všímat si čeho, stát o co ; obstarávat, opatřovat, ošetřovat ; přát si ; spravovat, řídit ; léčit, hojit ; opatřit (o penězích), zaplatit

Defidus

odevzdaný, nakloněný, podrobený

Temeritas

nerozvážnost

Monitio

napomenutí

Traguriensis

trogirský (město v Dalmácii)

Mercator

kupec, obchodník