Exequor

Význam: plnit, dosáhnout něčeho

Další latinský slovník

Posco

požadovat

Tempero

zdržet se, krotit, mírnit

Obeo

jít ; zajít, zaniknout, zemřít, zesnout ; obcházet, procestovat ; jít kolem, táhnout se kolem, lemovat ; projít, probrat ; podnikat, konat ; zastávat, vykonávat, obstarávat

Se custodire de alqo

mít se na pozoru před kým

Ante

na (ante pectum RS 46 aj. je asi spíš na hrudi než před hrudí)

Vel

(spojka rozlučovací ; uvádí rozluku možnou, ale ne vždy nutnou, takže má leckdy význam slučovací ; někdy poopravuje předešlou výpověď)