Votum

Význam: votivní dar

Další latinský slovník

Iuro

přísahat

Papia

(Pražák nic.)

Astrolabium

astroláb

Diffundo

rozlévat, vylévat, rozkládat

Quia (spoj.)

ačkoli, i když, přestože, třebaže (MLLM explicitně: "bien que - although") ; (slovo uvozující přímou řeč - sic)