Contoralis

Význam: manželský

Další latinský slovník

Miseria

bída, neštěstí, obtíž, trápení, utrpení

Triticum

pšenice

Hiberna

zimní tábor

Navis longa

válečná loď

Apocalistica

apokalyptický, související s Apokalypsou sv. Jana

Vacatio

osvobození, zproštění