Obtineo

Význam: držet, mít, zastávat, zaujímat

Další latinský slovník

Discretio

rozlučování ; rozeznávání, zkoušení ; opatrnost, obezřetnost, moudrost ; rozdíl

Eris

(form. aeris)

Horreo

děsit se, chvět se

Recuso

odmítnout

Paenitentia

pokání ; lítost, žal ; změna smýšlení, obrat, změna mínění

Dummodo

jen když, jen jestli, jen jestliže, jen ať (s konj.)