Asto

Význam: stát u čeho n. vedle čeho ; zpříma stát, trčet, strmět

Další latinský slovník

Ante tempora

před časem, svého času

Grando

kroupy, krupobití

Insuefactus

navyklý, vycvičený

Frequenter

často

Proprius

nevolnický ; "proprio jure" do plného vlastnictví