Nichil

Význam: (viz nihil)

Další latinský slovník

Gaufridus

Geoffroi, Geoffrey

Iter facere

pochodovat, táhnout

Deficio

nedostávat se, chybět, nestačit

Quaestus pecuniae

peněžitý zisk

Mercenarius

námezdný, najatý ; podplacený ; (o věcech) koupený, zakoupený, zaplacený

Remus

veslo