Desidero

Význam: toužit, žádat si, přát si, požadovat, vyžadovat, stýskat si po ; postrádat, pohřešovat

Další latinský slovník

Intueor

hledět pohlížet, dívat se

Aut

nebo

Econverso

a obráceně, a vice versa

Oboedire praecepto

uposlechnout příkazu

Maneo

zůstávat, trvat, nadále být ; zůstat (přes noc), přenocovat ; dochovat se, zachovat se, dosud být v platnosti ; čekat na koho, očekávat koho, vyčkat koho / čeho

Calegarius

švec