Desidero

Význam: toužit, žádat si, přát si, požadovat, vyžadovat, stýskat si po ; postrádat, pohřešovat

Další latinský slovník

Deffinitivus

konečný, definitivní

Adimpleo

naplňovat, doplňovat, vyplňovat ; ukájet (o choutkách ; DZ)

Indico

udat, učinit udání, oznámit ; vyhlásit, ohlásit, vypovědět (válku) ; ukazovat, být důkazem

Trabs

kláda, břevno

Retectio

[Pražák, el. sl. ani Šenková nic. Souvisí to s retego (odkrýt, obnažit ; odhalit, zjevit, prozradit)?]

Converso

pohybovat, stále otáčet